➽ Básnik Free ➳ Author Dominik Dán – E-inbusiness.co.uk

Básnik PDF B Snik Author Dominik D N Girlnailart.us Na Za Iatku Svojej Kari Ry Detekt Va Oddelenia Vr D Bol Krauz Vystaven Tvrdej Sk Ke Jeho Zmysel Pre Spravodlivos Bol Konfrontovan S Vtedaj M Pr Vnym Syst Mom A S V Kladom Spravodlivosti Pod A Socialistick Ch Pr Vnych Noriem Deformovan M Mocensk Mi Praktikami Po Skon En Akcie Rusalka, Ke Sa Svojvo Ne Rozhodol Pom C Man Elkinej Spolu Ia Ke Dane N Js Svojho Otca V Cudzine, Dostal Na V Ber Krauz Sa Rozhodol Rozsekol Svoj Gordick Uzol A Rozhodol Sa Osta Na Oddelen Vr D Len E To Ani Burger A Ani El V Krauz Netu Ili, E Ich O P R Dn Ak Pr Pad, Ktor Prever Nielen Ich Odborn Schopnosti, Ale Aj Najd Le Itej Princ P Spolupr Ce Detekt Vov D Veru Z Detekt Va Krauza Sa Stane Podozriv Zo Sp Chania S Rie Vr D Mlad Ch Diev At Pom C Mu M E Iba Kolega, Ktor Mu Aj Napriek Kontroverzn M D Kazom Ostane Vern , A Vrah B Snik, Ktor Ukradnut Mi B S Ami Manipuluje V Etk M A V Etk Mi.


10 thoughts on “Básnik

 1. says:

  Po t ech p e ten ch D novk ch si sm le m u na bundi ku p ip chnout placku a za adit se do po etn ho fanklubu P e t te si to, pln up mn s ru kou na srd ku doporu uji t te celou recenzi


 2. says:

  Priemern , absol tne priemern detekt vka bez zauj mav ho n padu, rozvl na, predv date n , s plne zbyto nou l niou pomsty jednej ved aj ej postavy A pomsta tej hlavnej ani nestoj za re , ako zo zl ho telev zneho filmu, ktor d vaj niekedy v nede u poobede, ke pr Krauz je takmer ako superman, v etko vie, e te aj b sne vie p sa , ale ako kriminalista nestoj za der


 3. says:

  Pouze mohu doporu it bez jak koliv pochybnosti Dobr detektivka, nap nav a samotn vypr v n lep p b hu, ale ten je tak skv le napsan Autor by se m l p ejmenovat na D min k D n, proto e snadno dok e konkurovat t nejlep seversk detektivce


 4. says:

  Khiha B snik sa mi zo za iatku ve mi p ila, hlavne t m, e dej sa odohr va tam, kde to pozn m, resp ve mi bl zko b vam Presne viem o ktor parkovisko ide, denne tak chod m, aj do Li iaku sa asto chod me prech dza a t m ma vtiahla do deja Zo za iatku v...


 5. says:

  Vyborna Danovka Precitana na jeden sup Osobne mam skor rada Krauza ako cca 40 rocneho svihaka so skusenostami, ale ma svoje caro aj ako detektivske ucho, pod kridlami Hanzela a Burgera Opisovane okolie poznam, a bolo velmi zivo vykreslene Pribeh sa svizne rozvijal, a nenechal citat...


 6. says:

  Solidna 3,5


 7. says:

  Ve mi dobr detekt vka, skvel symbi za hlavnej a ved aj ch dejov ch l nii, nikdy sa nebudete nudi Obsahuje mnoho humoru, no aj vyp t situ cie, v ktor ch ich pre vate spolu s Ri om.


 8. says:

  Fu Toto bolo brut lne Inak povedan , al ia kniha od D na pri ktorej sa smejete na t ch najnevhodnej ch miestach, a pri e te debilnej ch pr le itostiach ob as pr de jeden dva infarktov stavy a nakoniec ju zatv rate s otvoren mi stami ja som...


 9. says:

  Do teno a omlouv m se. I kdy o tom nikdo nev , proto e to bylo v m hlav , tak j t to knize ned vala moc velk nad je A te , po p e ten v m, e to byla chyba Moc se mi to l bilo, fakt e jo D a i kdy Burger je evidentn star chlap, tak j to eru D


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *