[Epub] Nočné správy By Dušan Mitana – E-inbusiness.co.uk


Nočné správy No N Spr Vy Free Author Du An Mitana Buyprobolan50.co.uk Tajomn Pr Behy V Knihe No N Spr Vy Sa Nes V Atmosf Re A Ko Vysvetlite N Postavy Akoby Neverili V Pevn A Jedin Pravdu, Ktor By Mala V Etko Vysvetli Ak Sa Tak Stane, Je Pravda A Pr Li Krut Autor Vytv Ra V Nimo N Atmosf Ru Okolo Pr Behov, Ktor Dr Itate A V Neust Lom Nap T Nejde O Nijak Bezmy Lienkovit Nap Tie Itate Je Neust Le Aktivizovan , Mus Si Kl S Ot Zky Sk R Charakteru Pre O Je To Tak Ne , Ako Sa To Skon Ladislav Zy10 thoughts on “Nočné správy

 1. says:

  short stories about us


 2. says:

  Naravno da nisam bio ludak, ali u ludnicu sam i ao sa rado u oduvek sam udeo za ovakvim iskustvom Kad su mi dosadili stalni elektro okovi, opozvao sam sve svoje teotrije, mada sam bio ube en u njihovu istinitost Pored toga sam postao svestan da nema smilsla na silu ube ivati ljude u istinitost svojih teorija mojrau sami da do u do toga.Apsurd i paradox, san i java, i suptilno, divn


 3. says:

  Napokon som predsa len zaspal Spal som a sn valo sa mi, e sa mi sn va, e sp m, no v sp nku, o ktorom sa mi sn valo, som si uvedomoval, e sa mi to iba sn va.


 4. says:

  Po zr ten hviezdy vznikne mal superhust teleso s nesmiernou gravita nou silou ierna diera, ktor pohlcuje aj svetlo, a preto je nevidite n , ale st le p sob i e du a je nezni ite n substancia, ktor trv po smrti tela ako ierna diera Ch pe Du a ierna diera Je nevidite n , ale st le p sob Neexistuje, ale bol Aj po druh kr t m m zo zbierky rovnak pocit mrazenie Mitana nie je unik t v a


 5. says:

  asn A ob as tak divn ukon enie, e jednoducho som sa nemohla nezamilova Nem m slov, lebo st le sa nem em presta smia na tom jeho v roku Boh stvoril loveka v del riu Tot lne o rat Ch pe , nie To n m vysvet uje aj siedmy de , de odpo inku Na o by Boh, t...


 6. says:

  I mean, yeah ok.


 7. says:

  Je mi zima Za ni slnko Po i ala som si ju z kni nice, star , obchytan kni ku, ktor bola tvoren z v ej asti lepidlom Posledn strany ch bali, ale poviedka bola useknut tak dokonale, e som si musela overova , i to nebol z mer autora ke e pri Mit...


 8. says:

  a iv poviedky Dok zali ma znepokoji a pritom s kr sne nap san.


 9. says:

  2.5 5 or 5 10


 10. says:

  like 4.5 stars started finished this tiny book on the train and the feeling i got from it well, the stories were somewhat strange in a good way there was kind of a repeating pattern in the stories, but there was always also this surreal quality to them that left you puzzled and questioning.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About the Author: Dušan Mitana

Do liter rneho ivota sa Du an Mitana zapojil otvoren m listom b snickej skupine Osamel be ci, publikovan m v Mladej tvorbe Debutoval poviedkou O za s jablo ami v Mladej tvorbe v roku 1965 a od roku 1967 bol extern m redaktorom tohto asopisu Od roku 1973 pracoval ako redaktor asopisu Romboid, zo znormalizovanej redakcie v ak v roku 1975 odi iel a odvtedy ije v Bratislave ako spisovate na